Què és Moodle?
Moodle és un paquet de programari per a la creació de cursos i llocs web basats en Internet. És un projecte en desenvolupament dissenyat per a donar suport a un marc d'educació constructivista social.
Moodle es distribueix de manera gratuïta com a programari lliure (Open Source) sota la Llicència Pública GNU. Bàsicament, això vol dir que Moodle té drets d'autor (copyright), però que els usuaris tenen algunes llibertats. Es pot copiar, utilitzar i modificar Moodle sempre que s'accepti: proporcionar el codi font als altres, no modificar o eliminar la llicència original i els drets d'autor, i aplicar aquesta mateixa llicència a qualsevol treball que en derivi.
Última actualización 1yr ago
Copiar enlace