Inscripció de l'alumnat
Els cursos Moodle estan restringits, per defecte, a aquells usuaris que hagin estat inscrits manualment pel professorat corresponent. L'objectiu és tenir un control total d'aquelles persones que poden veure el seu curs.
Per tal d'inscriure usuaris al nostre curs, haurem d'obrir la barra lateral esquerra i prémer l'opció Participants.
A continuació, dins la pàgina de Participants, premem el botó Inscriviu usuaris.
S'obrirà un quadre emergent on podrem seleccionar els usuaris que volem inscriure. Per fer-ho, tenim dues opcions:
  • Seleccionant usuaris: Cal cercar, un per un, els alumnes a inscriure. Es pot fer la cerca a partir del nom, dels cognoms o del correu de l'institut.
  • Seleccionant cohorts: Si el nostre curs està destinat a tota una promoció sencera, podem seleccionar una cohort. Les cohorts són grups d'usuaris que, en el cas del nostre centre, estan dividits per cursos (1r d'ESO, 2n d'ESO, 3r d'ESO...). Per tant, en el cas del curs de Ciències Naturals 1, cal seleccionar la cohort de 1r d'ESO i, automàticament, s'inscriuran tots els alumnes d'aquest curs.
És important que, en el desplegable Assigneu un rol, estigui marcada l'opció d'Estudiant. Per contra, estarem configurant els nous usuaris com a professorat editor del curs.
Un cop seleccionats els usuaris desitjats, cal prémer el botó Inscriu els usuaris i cohorts seleccionats. Tornareu a la pàgina Participants, on podreu veure la llista dels usuaris inscrits i revisar si el procés d'inscripcions s'ha fet correctament.
Última actualización 1yr ago
Copiar enlace