Canviar el format de curs
La plataforma Moodle disposa de diferents tipus de visualitzacions del curs. És a dir: Permet canviar l'estructura dels apartats i del disseny per tal que s'adeqüi a les necessitats del professorat.
A continuació veurem els tipus de formats:
Per temes
Activitat única
Setmanal
El curs s'organitza en seccions o temes, als quals un professor pot donar títols. Cada tema consisteix en activitats, recursos i etiquetes. Aquest és el format per defecte.
El format d'activitat única només té una secció, i permet al professorat afegir només una activitat al curs. Quan se selecciona el format d'activitat única, apareixerà un menú desplegable perquè el professor triï l'activitat que es vol utilitzar.
El curs s'organitza per setmanes, i cada secció té una capçalera de data. Moodle crearà una secció per a cada setmana de el curs. Podeu afegir contingut, fòrums, concursos, i així successivament, a la secció de cada setmana. La setmana actual queda ressaltada.
Assegureu-vos que la data d'inici del curs és correcta. Si no ho és, la primera setmana no apareixerà correctament.
El format per defecte és el Format per temes. Si desitgeu canviar-lo, cal prémer la icona de l'engranatge de la part superior i, a continuació, Edita paràmetres.
A continuació, cal buscar l'apartat Format per temes i seleccionar una opció.
Última actualización 1yr ago
Copiar enlace