Fases de l'elaboració d'un curs

Disseny: Organització i planificació per part del docent.

  • Decidir i dissenyar

  • Continguts del pla de treball i material del docent

  • Temporització

  • Materials i recursos proposats

  • Activitats a desenvolupar

  • Criteris i instrument d’avaluació

  • Quan ho fem per segon cop: Millora i innovació

  • La fase de disseny finalitza amb tot el contingut del curs creat

Implementació: Seguiment i assessorament de l’alumnat, avaluació formativa, acompanyament i moderació dels fòrums…

En finalitzar: Reflexió i avaluació per la millora docent.