Fases de l'elaboració d'un curs
Disseny: Organització i planificació per part del docent.
  • Decidir i dissenyar
  • Continguts del pla de treball i material del docent
  • Temporització
  • Materials i recursos proposats
  • Activitats a desenvolupar
  • Criteris i instrument d’avaluació
  • Quan ho fem per segon cop: Millora i innovació
  • La fase de disseny finalitza amb tot el contingut del curs creat
Implementació: Seguiment i assessorament de l’alumnat, avaluació formativa, acompanyament i moderació dels fòrums…
En finalitzar: Reflexió i avaluació per la millora docent.
Última actualización 1yr ago
Copiar enlace