Crear i modificar grups

Moodle permet crear diferents grups dins d'un curs. Posem alguns exemples d'aquesta funcionalitat:

  • Teniu un curs on hi ha diversos grups/classes i voleu filtrar les activitats i el llibre de qualificacions per veure només els continguts d'un d'ells.

  • Compartiu un curs amb altres professors i voleu veure només les vostres activitats i el vostre llibre de qualificacions.

  • Voleu assignar una activitat, un recurs o un tema particular a només un grup/classe o conjunt d'usuaris.

És molt recomanable no fer un curs diferent per a cada grup i utilitzar la funció de grups. Si, per exemple, sou el professorat de l'assignatura de Ciències Naturals de 1r d'ESO, convidria crear un únic curs de l'assignatura i dins d'aquest crear un grup per a cada grup (1r ESO A, 1r ESO B, 1r ESO C, etc.).

Per crear i administrar els grups d'un curs, cal accedir a l'apartat de Participants (barra esquerra).

A continuació, cercarem la icona de l'engranatge a la part superior dreta i, al menú desplegable, premeren l'opció Grups.

Un cop dins de l'apartat Grups, en crearem un de nou prement el botó "Crea grup" (1r pas). A la següent pantalla, simplement introduirem el nom del grup i desarem els canvis. Tornarem a la pàgina anterior i, amb el primer grup fet, afegirem els usuaris (2n pas).